Opleiding tot Veerkrachtbegeleider

 

EEN NIEUWE OPLEIDING TOT GECERTIFICEERD VEERKRACHTBEGELEIDER START IN SEPTEMBER 2019!

Missie: 

Mensen begeleiden tijdens hun zoektocht naar positieve gezondheid, dankzij goed opgeleide en gecertificeerde Veerkrachtbegeleiders. De opleiding is gebaseerd op theoretische en praktische kennis. Het werken met het paard als anker voor de opbouw van veerkracht krijgt een centrale plaats.

Visie:

Onze huidige gezondheidszorg is bijna uitsluitend ziekte – georiënteerd. Veerkrachtbegeleiders richten hun aandacht op het begrijpen en het herstellen van die dynamieken die zorgen voor zelfherstel en positieve gezondheid.

VEERKRACHT IS DE KUNST OM VREUGDEVOL EN GEZOND DOOR HET LEVEN TE GAAN.

Onze gezondheidszorg is toe aan een revolutie, waarbij de richting 180° draait van de focus op ziekten, naar aandacht voor positieve gezondheid. Dit is letterlijk een blikverruiming.

Positieve gezondheid is het vermogen om zelf te herstellen na een inspanning, na trauma of ook tijdens een ziekte.

Mensen die uitgeput zijn en klachten vertonen van burn-out, chronische vermoeidheid en fibromyalgie, recupereren zeer slecht ’ s nachts, na een inspanning en na stress. Deze mensen hebben een erg slechte levenskwaliteit.

Een goed zelfherstellend vermogen gaat ook hand – in – hand met een grotere levenskwaliteit en met betere sociale vaardigheden.

Artsen en therapeuten hebben zeer veel vaardigheden ontwikkeld om ziektes te voorkomen en te bestrijden. Het is juist deze focus op ziektes die het voor hen erg moeilijk maakt om mensen te begeleiden naar méér gezondheid. De opleiding tot Veerkrachtbegeleider speelt in op deze nood en wil artsen, therapeuten en coaches die vaardigheden aanleren om hun patiënten of cliënten de weg te wijzen naar positieve gezondheid.

MENSEN MOGEN BEGELEIDEN TIJDENS HUN ZOEKTOCHT NAAR POSITIEVE GEZONDHEID IS DE TAAK VAN VEERKRACHTBEGELEIDERS.

DE OPLEIDING TOT VEERKRACHTBEGELEIDER BEZORGT JE EEN VERFRISSENDE KIJK OP GEZONDHEIDSZORG.

JE LEERT WERKEN MET TOTAAL NIEUWE INZICHTEN ZOALS:

 • Hoe het herstel van de CENTRALE REFLEX bijdraagt tot een betere stress beheersing.
 • Hoe een goed ontwikkeld GELUIDSLANDSCHAP bijdraagt tot innerlijke rust.
 • Hoe met ADEMSTEUN leren praten zorgt voor een gezond adempatroon.
 • Het belang van de STABILISATIE VAN HET STROTTENHOOFD bij de ontwikkeling van positieve gezondheid?
 • Hoe MOEITELOZE OPRICHTING kan leiden tot meer levensvreugde.

Deze opleiding is diep geworteld in de wetenschappelijke uitwerking van het holistische biopsychosociaal model. In de richtlijnen van R.I.Z.I.V. en KCE voor de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, wordt steeds opnieuw gesteld dat de begeleiding van chronisch zieken zich moet baseren op dit biopsychosociale model.

De opleiding bestaat uit 10 blokken van 4 uur, verdeeld over 5 maanden. Op het einde is er een evaluatie aan de hand van meerkeuze vragen. Na het slagen in deze proef met ten minste 60% van de punten, wordt een certificaat uitgereikt van Veerkrachtbegeleider. De lessen worden verzorgd door Dr Herlinde Wynants in samenspraak met Ingrid van Hooydonk, lesgeefster Hippisch Centrum Kalmthout.

Er wordt gewerkt in groepen van 6 tot 10 cursisten.

VOOR WIE:

Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen en coaches die mensen wensen te begeleiden tijdens hun zoektocht naar positieve gezondheid.

AAN BOD KOMEN:

 1. De veerkracht van patiënten/ cliënten evalueren aan de hand van het Individueel Veerkracht Profiel.
 2. Herstel leren begrijpen vanuit dynamieken en het begrijpen van netwerken.
 3. De evaluatie van de veerkracht, via  lichaamsonderzoek.
 4. Het leren werken met een stappenplan om mensen te begeleiden naar meer veerkracht dat bestaat uit 12 delen.
 5. Werken met het paard als anker voor de ontwikkeling van veerkracht (zonder dat er paard wordt gereden).

Het Individueel Veerkracht Profiel:

Het Individueel Veerkracht Profiel is een bevraging van uitputtingsklachten en van de veerkracht van de patiënt in 150 vragen. Het is een momentweergave van de verhouding van de impact die uitputting heeft op de persoon en de grootte van de veerkracht waarover de persoon beschikt om de impact van uitputting zo beperkt mogelijk te houden.

Het is de bedoeling van deze vragenlijst om door de bevraging van zowel uitputting als veerkracht, de hersteldoelen te ondersteunen en de evolutie van het herstel op een overzichtelijke wijze in kaart te brengen.
Herstel leren begrijpen vanuit dynamieken en het begrijpen van netwerken:

Gezondheid is complex. We kunnen positieve gezondheid het beste begrijpen van uit het holistische biopsychosociale model. De biopsychosociale draagkracht en veerkracht bestaat uit verschillende onderdelen, die net zoals in een netwerk met mekaar interageren. Een netwerk kan je niet begrijpen vanuit de som van de onderdelen, want dan mis je de kwaliteit van het spel tussen deze onderdelen.

 

De evaluatie van Veerkracht door observatie:

Hierbij wordt vanuit het lichaam als tensegriteitsstructuur begrepen en benaderd. Tensegriteit vormt de basis voor een nieuw revalidatiemodel waarbij zowel de beweging als de zintuigelijke waarneming tijdens de beweging een rol spelen. Het lichaam kan dan begrepen worden als een muziekinstrument dat goed gestemd moet zijn om optimaal te functioneren. Wil je hier meer over weten: https://apps.childrenshospital.org/clinical/research/ingber/Tensegrity.html en https://www.youtube.com/watch?v=w8QZGOIQxXQ

Het leren werken met een stappenplan om mensen te begeleiden naar meer veerkracht dat bestaat uit 12 delen:

Hoe hechter het veerkrachtsnetwerk van je cliënt/patiënt wordt, hoe meer levensvreugde, zelfherstel en verrijkende sociale interacties een deel gaan uitmaken van het leven van je cliënt/patiënt. Om dit te verwezenlijken bestaat het begeleidingsplan uit 12 stappen, waarbij theorie en doepakketten hand – in – hand worden aangeboden.

Werken met het paard als anker voor de ontwikkeling van veerkracht:

Op ziekte georiënteerde gezondheidszorg baseert zich op een feedback benadering. Hierbij wordt een probleem (= ziekte) ontdekt en doet men er alles aan om dit probleem te bestrijden of te voorkomen. De cliënt/patiënt wordt dan opgesplist en loopt het risico om “uiteen te vallen”.

Om tot positieve gezondheid te komen is een gans andere dynamiek actief. Aan de hand van het verweven van zintuiglijke gewaarwording, beweging én sociale interactie gaat men steeds meer als een goed gesmeerd geheel functioneren. Dit geheel evolueert tot een lichtvoetige, verzamelde en vreugdevolle beweging. Dit “revalidatiedoel” is aantrekkelijk, een ander woord voor feedforward.

Men gaat zich richten op een complex ontwikkelingsdoel, dat zich stap voor stap ontwikkelt tot een samenhangend en ruim gezondheidsnetwerk.

Door de veerkracht waarover ruiters zouden moeten beschikken te doorgronden worden essentiële aspecten van veerkracht tastbaar, zoals:

 • Sociale interactie door duidelijke lichaamstaal.
 • Leren bewogen worden.
 • Bewegingen leren observeren.
 • Moeiteloze oprichting.
 • Plaatsing van het zwaartepunt.
 • “Teambuilding” en de functie van de rechterhersenhelft.
 • “Paardenfluisteren” het belang van de stem bij de ontwikkeling van moeiteloze oprichting.

WAAR EN WANNEER:

Stal Ruitershof, Duffelaarstraat 8, Achterbroek (deelgemeente van Kalmthout)

In februari 2019gaat de opleiding tot Veerkrachtbegeleider voor de zesde maal van start op dinsdagen van 9 h tot 13h.

 

5 februari
19 februari
12 maart
26 maart
2 april
23 april
7 mei
21 mei
4 juni
11 juni

INSCHRIJVEN:

Geef je persoonsgegevens door via mail naar: herlinde@healthspan-pro.com

PRIJS EN HET REGELEN VAN DE BETALING:

Voor 10 lessen van 4 uur, proef met 40 meerkeuzevragen en certificaat wordt 1500 euro gevraagd.

Er wordt gevraagd om bij het inschrijven reeds 500 euro te storten op rekeningnummer: BE 86 7805 9221 7850 BIC GK4CCBEBB    van B.V.B.A. Dr Wynants – inwendige geneeskunde. Pas nadien kan je inschrijving worden bevestigd.

Voor (grote) bedrijven: een prijsofferte voor deelname of voor het organiseren van een opleiding voor werknemers van het bedrijf, kan worden gevraagd.