Waarom Pinokkio een jongen wil worden

Stress en overbelasting, mechanismen die leiden tot gezondheidsklachten, disfunctioneren en negatieve emoties

Dit professioneel informatieve boek richt zich in de eerste plaats tot hulpverleners maar evenzeer naar iedereen die te maken heeft met chronische stress en overbelasting. Het boek bespreekt de mechanismen die overbelastingsproblemen zoals chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en spasmofilie doen ontstaan en reikt vanuit deze oorzaken de wegen naar herstel aan.

In deze volledig herwerkte editie integreert de auteur een aantal vernieuwingen. Zo wordt de inhoud van de eerste twee hoofdstukken toegankelijk gemaakt aan de hand van een stripverhaal. Verder is er een nieuw onderdeel dat zich toespitst op het gebruik van (zelf)evaluatiemomenten van en door de patiënt. Er wordt ingezoomd op de teloorgang van coherentie en gecoördineerd en geïntegreerd functioneren door de inwerking van langdurige stress. Dit laatste is een erg nieuw gegeven, met belangrijke gevolgen voor een goed revalidatiebeleid.

Een vernieuwende en frisse kijk op het fenomeen stress en de problemen die ermee gepaard gaan.

Herlinde Wynants is internist. Sinds 1995 werkt ze in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar haar interesse gewekt is voor mensen met door stress uitgelokte lichamelijke klachten, waaronder langdurige vermoeidheid. Ze is van bij de prille start betrokken bij de interdisciplinaire werking van het referentiecentrum voor CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), waar vanuit een biopsychosociale invalshoek ingegaan wordt op de verwevenheid van sociale dimensie, lichaam en geest.

Uitgegeven bij Academia Press.
ISBN: 9789038213439
Aantal pagina’s: 127

Download de folder hier (bestelinformatie)